Ознайомтеся з правилами

ПРОСИМО ВАС ЗВЕРНУТИ УВАГУ НА НАСТУПНЕ:

 • з метою забезпечення максимально надійного, безпечного та ощадливого режиму експлуатації обладнання, його первинне введення в експлуатацію повинно здійснюватись виключно за участю представника тов “теплозахід”, а бо його довіреної особи в іншому разі гарантія є недійсною!
 • первинне введення обладнання в експлуатацію повинно здійснюватись у присутності представника організації, що виконала монтаж обладнання.
 • тов «теплозахід» не несе відповідальності за несправності та/або збитки, що можуть виникнути внаслідок введення обладнання в експлуатацію без участі його представника.

Правила надання послуг Сервісною службою

Загальні положення

 1. Дані правила та умови сервісного обслуговування регламентують надання сервісних послуг Сервісною службою ТОВ “Теплозахід”, яка знаходиться за адресою м.Рівне вул.Київська 108а, тел. 067-233-22-33
 2. При замовленні в Сервісній службі послуги Клієнт зобов'язаний надати основні дані, необхідні для його ідентифікації, надати чіткий контакт та інформацію про необхідну послугу.
 3. Сервісна служба інформує, що надання персональних Клієнтом даних являється добровільним.
 4. Клієнт погоджується на зберігання та обробку своїх персональних даних лише в цілях пов'язаних із виконанням послуги, що надається Сервісною службою.
 5. Відмова від надання вище вказаної інформації може бути підставою для відмови виконання послуги Сервісною службою.
 6. Адміністратором персональних даних є Служба сервісу ТОВ “Теплозахід”
 7. Сервісна служба ТОВ “Теплозахід” залишає за собою право змінювати дані правила. Інформація про зміну правил буде надано на веб-сайті teplozahid.com
 8. Сервісне обслуговування – це послуга, що полягає у виконанні робіт по технічному обслуговуванню та ремонту обладнання що поставляє компанія ТОВ “Теплозахід”.
 9. Змовлення послуги здійснюється в телефонному режимі за номером телефону 067-233-22-33 або шляхом заповнення відповідної форми, розміщеної на сайті teplozahid.com
 10. Сервісна служба залишає за собою право не виконувати послугу або змінити дату її виконання по причинах, які не залежать від Сервісної служби (форс-мажорні обставини, стихійні лиха та ін. )
 11. У випадку належного виконання послуги або у випадку її не виконання по вині Клієнта послуга оплачується згідно виставленого рахунку чи обговореної суми.
 12. У випадку відмови від ремонту після підтвердження вартості обслуговування Клієнт покриває витрати на вже виконані роботи та замовлені запасні частини і матеріали.
 13. Запчастини та вузли, що замінені під час ремонту, поверненню не підлягають.
 14. Вказані Сервісною службою терміни проведення ремонту є орієнтовними та можуть бути подовжені, ремонти виконуються в порядку надходження заявок.
 15. Рекламація, подана клієнтом у звязку з невиконанням чи неналежним виконанням послуг, повинна бути представлена у письмовій формі та містити:
  1. дані Клієнта, що дозволяють ідентифікувати його (номер телефону, адреса)
  2. найменування, тип послуги до якої відноситься рекламація;
  3. визначення предмету рекламації;
  4. опис обставин, що обґрунтовують рекламацію.
 16. Рекламація подається в електронному вигляді за адресою teplozahid.com
 17. Сервісна служба розглядає рекламацію протягом 3 робочих днів з дня її подачі.
 18. У день виконання заявки на обслуговування Клієнт зобов'язаний надати доступ до обладнання на якому будуть проводитись роботи та забезпечити належне освітлення.
 19. Якщо доступ не надається в призначений день і час, Клієнт зобов'язується відшкодувати транспортні витрати (в обидві сторони).

Відправка обладнання

 1. Ризик пошкодження обладнання під час транспортування в Сервісну службу несе Клієнт. Не забувайте відповідним чином упаковувати обладнання на час перевезення, щоб захистити його від ризику пошкодження під час транспортування.
 2. У разі, якщо Сервісна служба отримує вантаж, який був неналежним чином упакований і через це отримав пошкодження, то на Клієнта покладаються додаткові витрати пов'язані із усуненням даних пошкоджень якщо це виявиться можливим.

Гарантійний термін

 1. Умовою для отримання гарантії на котел чи пальник є заповнення гарантійної форми на сайті teplozahid.com
 2. На котел чи пальник надається гарантія 2 роки з дати продажу, але не більше 36 місяців з моменту його виготовлення. За винятком:
  1. рухомих елементів, колосників, шнека, вермикуліту, шамоту гарантія на які становить 1 рік з дати продажу;
  2. витратних матеріалів (включаючи набивочний шнур, прокладки, шплінти, запальничку, запобіжники) на які гарантія не поширюється.
 3. Гарантія на теплообмінник становить 5 років з дати продажу.
 4. На пелетні котли та пальники другий рік гарантії надається з умовою проведення Сервісною службою технічного обслуговування котла чи пальника після першого року експлуатації. Технічне обслуговування є платною послугою.
 5. Гарантія на пелетні котли та пальники потужністю 100 кВт і вище надається при умові першого пуску Сервісною службою ТОВ “Теплозахід”. Перший пуск є платною послугою.
 6. Гарантійний термін експлуатації оригінальних запасних частин (у разі їх заміни при гарантійному обслуговуванні) спливає одночасно із закінченням гарантійного терміну експлуатації обладнання.

Гарантійні зобов'язання

 1. Гарантія забезпечує Користувачу безкоштовний ремонт або заміну усіх деталей обладнання, в яких при дотриманні всіх вимог виробника щодо умов експлуатації, а також усіх вимог, викладених у даних правилах, було виявлено виробничий дефект, або під час виробництва був використаний матеріал невідповідної якості.
 2. По гарантії Користувач має право на безкоштовний ремонт обладнання, якщо дефекти пристрою виявились протягом гарантійного терміну. У разі, якщо Сервісна служба вважає, що ремонт пристрою або його частини неможливий, ТОВ “Теплозахід”залишає за собою право замінити пристрій або його частину новими.

Рекламаційна процедура

 1. У разі неправильної роботи котла чи пальника перед заявкою рекламації клієнт повинен переконатись, що все було виконано відповідно до техніко-експлуатаційної документації.
 2. Користувач повинен повідомити про необхідність гарантійного ремонту пристрою протягом 7 днів з дати виявлення дефекту. Замовлення послуги здійснюється шляхом заповнення відповідної форми, розташованої на веб-сайті teplozahid.com
 3. Рекомендується припинити використання несправного пристрою.
 4. Користувач зобов'язаний забезпечити вільний доступ до котла (пальника) зокрема, забезпечити можливість демонтажу корпусу пальника.
 5. Гарантійний ремонт виконується Сервісної службою.
 6. Дату надання доступу Клієнт погоджує з Сервісною службою.
 7. Залежно від обсягу ремонту він може бути виконаний у Клієнта, на місці установки котла чи пальника, або на ТОВ “Теплозахід”.
 8. Гарантія продовжується на час, протягом якого через дефект пристрою, на який поширюється гарантія, користувач не міг користуватися пристроєм.

Умови надання гарантії

 1. Умовою визнання заявки гарантійним випадком є:
  1. установка котла чи пальника відповідно до техніко-експлуатаційної документації (зокрема, підключення котла до належним чином змонтованої системи опалення, введення в експлуатацію відповідно до інструкцій виробника, застосування пристроїв, що оберігають котел від повернення холодної води ( трьох або чотирьохходовий клапан з приводом, лоддомат і т. п.))
  2. Заповнення гарантійної форми на сайті teplozahid.com на протязі 30 днів з дати продажу.
  3. Дотримання Користувачем рекомендацій, що містяться в техніко-експлуатаційній документації пристрою.
  4. Виконання першого запуску котла або пальника протягом 2 місяців з дати установки. Перший запуск котла або палиника є платною послугою, і її вартість покривається Користувачем.

Гарантійні виключення:

Гарантія не поширюється на дефекти пристрою, що виникли в результаті:

  1. недотримання Користувачем умов, що містяться в техніко-експлуатаційної документації, включаючи інструкції з транспортування, установки, експлуатації та технічного обслуговування пристрою;
  2. неправильного його зберігання і транспортування Користувачем;
  3. пошкодження компонентів пристрою через застосування Користувачем неналежних параметрів напруги живлення.
  4. дефектів пристроїв, викликаних перевищенням максимально допустимого тиску в системі опалення або недостатнім розрідженням в димоході.
  5. перегріву котла з вини Користувача;
  6. застосування Користувачем неналежного виду або поганої якості палива;
  7. самовільних змін, внесених в пристрій Користувачем.

Замовляючи Сервісній службі виконання послуги, Клієнт заявляє, що він прочитав зміст і прийняв положення цих Правил. Інші положення сторін, що виходять за рамки Правил, повинні бути оформлені в письмовому вигляді. Будь-які претензії, пов'язані з незнанням Правил, не розглядатимуться.